Niestandardowe pomoce do jogi dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Podczas prowadzenia zajęć jogi dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, napotykam wiele trudności, które nie występują podczas prowadzenia zajęć dla osób neurotypowych. Osoby ze spektrum autyzmu bardzo często mają trudności z odwzorowywaniem prezentowanych asan, a podpowiedzi werbalne są dla nich najczęściej niezrozumiałe i powodują większy zamęt.

Czytaj całość>>>

Dorosłość osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Według szacunkowych badań sporządzonych w oparciu o wskaźniki epidemiologiczne z państw Europy Zachodniej, wynika, iż populacja dorosłych osób z autyzmem w Polsce sięga 10 000 osób (Synapsis, 2008).

Po okresie dzieciństwa i adolescencji, większość osób z autyzmem i zespołem Aspergera wkracza w wiek dorosłości, a ich specyficzne problemy nie pozwalają im na podjęcie niezależnego życia.

Czytaj całość>>>

 

Zespół wypalenia sił rodziców dzieci z autyzmem cz. 1

Rodzice dzieci niepełnosprawnych - niezależnie od rdzaju niepełnosprawności - doświadczają poważnych obciążeń związanych z opieką i wychowaniem swojego dziecka. Robią wszystko, by ich dziecko miało jak najlepszą opiekę i pomoc. Mogą odczuwać lęk oraz poczucie winy, że być może czegoś nie dopilnowali, zaniedbali i tym samym odebrali dziecku możliwość normalnego rozwoju...

Czytaj całość>>>

Rola motywacji w zajęciach jogi dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Wybraliście dziecku zajęcia jogi jako formę terapii wspomagającej, a dziecko nie chce w nich uczestniczyć. Postaram się w niniejszym artykule, podpowiedzieć w jaki sposób zachęcić dziecko do uczestnictwa w zajęciach.

Czytaj całość>>>

Komunikacja i mowa osób z autyzmem

Komunikacja między osobą prowadzącą zajęcia a uczestnikami zajęć, jest jednym z kluczowych czynników wpływających na dobrą praktykę. Jednym z istotniejszych problemów osób z autyzmem, jest deficyt w sferze komunikacji, co może rodzić komplikacje podczas prowadzenia zajęć. Osoby z autyzmem, nie posługujące się komunikacją werbalną, wymagają szczególnej uwagi. Należy pamiętać o tym, iż taka osoba będzie miała trudności w zakomunikowaniu instruktorowi o tym iż np. czuje jakiś dyskomfort wynikający z wykonywanego przez nią ćwiczenia, lub w zakomunikowaniu jakiejś bardziej prozaicznej rzeczy np. skorzystania z WC lub napicia się wody.

Czytaj całość>>>

 

Joga dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Joga dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest formą terapii wspomagającej rozwój psychofizyczny. Jako jedna z form autoekspresji, pozwala uczestnikom zajęć wyrazić siebie poprzez pozycje jogi. Wspólna praktyka jogi wspomaga umiejętność działania w grupie, oraz motywuje do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego.

Czytaj całość>>>

Świadomy wybór - dobra praktyka. Ekologiczne maty do jogi.

Czy zastanawialiście się kiedyś, z jakich materiałów wykonano Waszą matę, jakie toksyny i metale ciężkie zawiera? Czy będzie można ją zutylizować, gdy stanie się bezużyteczna?

Jeśli się jeszcze nad tym nie zastanawialiście, postaram się pobudzić Was do myślenia poniższym artykułem.

Czytaj całość>>>

ZAPRASZAM NA MOJE STRONY

Zapraszam na moje regularne zajęcia do szkoły Joga Sztuka Życia