Terapia jogą

Sylwia Grzelakowska

 

Sylwia Grzelakowska – mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP).

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zespołem Aspergera i autyzmem. W latach 2006-2008 współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” jako Sekretarz Zarządu. Brała udział w wolontariacie w projekcie „Totalny weekend” organizowanym przez Stowarzyszenie, podczas którego zajmowała się organizacją czasu wolnego i pomocą w trakcie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieciom z zespołem Aspergera. W latach 2008-2009 – pracowała z dzieckiem autystycznym metodą ABA oraz jako wolontariuszka przy hipoterapii w Fundacji „Hej Koniku”. W latach: 2010-2011 prowadziła zajęcia z zakresu bezwzrokowego pisania na komputerze metodą dziesięciopalcową z dostosowaniem do możliwości i potrzeb osób z zespołem Aspergera. Od 2013 r. współpracuje z Fundacją na Rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem (FuRDA), gdzie asystowała przy zajęciach artystycznych dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, prowadzi grupę wsparcia w Klubie Rodzica, zajmuje się mentoringiem wspierając rodziny dotknięte autyzmem, prowadzi warsztaty nt. autyzmu i zespołu Aspergera skierowane do kadry pedagogicznej oraz dla uczniów. Wyjeżdża na kolonie jako wychowawca-terapeuta organizowane dla dzieci z zespołem Aspergera. Brała udział w szkoleniach i warsztatach skierowanych do rodziców, nauczycieli i osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera oraz Warsztatach Edukacyjnych dla Rodziców z zakresu metody Integracji Sensorycznej. W 2016 r. przeszła szkolenie bazowe z zakresu mediacji oraz szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego.

 

Jogę praktykuje od 2013 roku pod okiem nauczyciela Mariusza Żelazko. W 2017 roku ukończyła kurs przygotowujący do wykorzystania elementów jogi w terapii ruchowej.

 

Jej największym doświadczeniem zawodowym jest dorosły syn z zespołem Aspergera, obecnie uczący się w szkole policealnej i pracujący w klubokawiarni. Jest opiekunką gromadki charakternych kotów. Wegetarianka.

ZAPRASZAM NA MOJE STRONY

Zapraszam na moje regularne zajęcia do szkoły Joga Sztuka Życia