2011-2013 „GODZINA ZDROWIA”

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera – http://niegrzecznedzieci.org.pl/

 

Projekt „Godzina Zdrowia” przewiduje cykl zajęć sportowo-ruchowych w oparciu o zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci z zespołem Aspergera aktywności w wymiarze 1 godzina dziennie, przez 7 dni w tygodniu, dla każdego uczestnika. Lub ½ bloku zajęć w wymiarze 3-4 godziny w tygodniu. Komplet zajęć sportowo-ruchowych składa się z dyscyplin, które zwyczajowo uprawia się indywidualnie, co stanowi przeciwwagę dla sportów grupowych, będących dużym wyzwaniem dla osób z zaburzeniami autystycznymi. Zajęcia obejmują:

 

pływanie 2 x w tygodniu

nornic walking 2x w tygodniu

wspinaczka skałkowa 2 x w tygodniu

zajęcia z jogi 1 x w tygodniu

 

W projekcie udział wezmą dzieci i młodzież do 18 r.ż, z dwóch wybranych województw, z diagnozą zespołu Aspergera. Zajęcia będą zorganizowane w wybranych co roku miastach(Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Poznań), w pobliżu zamieszkania dzieci, tak aby nie były one przeciążone dojeżdżaniem.

 

Intensywność oddziaływań dostosowana zostanie do właściwości grupy i uwzględni zarówno możliwości jak i ograniczenia związane z zaburzeniami. Działania skupione będą na najbardziej zaniedbanych w tej grupie sferach rozwoju – potrzebę celowej aktywności, ruchu, dostarczenia propozycji spędzania w sposób aktywny czasu wolnego, będącą alternatywą dla komputera i telewizji, działań w grupie, nabywania umiejętności społecznych poprzez sport i zabawę oraz rozwijanie odpowiednich form komunikowania się.

 

W ten sposób planujemy nie tylko usprawnić funkcjonowanie naszych dzieci, ale również uchronić je przed wtórnymi skutkami hipotonii (braku lub znacznego ograniczenia ruchu) oraz wadami postawy, chorobami układu krążenia, otyłością, chorobami serca, stawów, apatii, depresji, utraty motywacji do działania. Projekt ma charakter rehabilitacyjno-terapeutyczny. Każdy z uczestników przejdzie badanie neurologiczne/ortopedyczne i otrzyma zgodę od lekarza I kontaktu na udział w zajęciach i zalecenia do pracy korekcyjno-rehabilitacyjnej. Projekt wpisywał będzie się w rok szkolny, tak aby zajęcia rozpocząć we wrześniu a zakończyć w czerwcu. Elementem integracyjnym dla grup z różnych miast, będzie obóz wspinaczkowy zorganizowany we współpracy z Fundacją Domin.

 

Projekt „Godzina Zdrowia” jest nowatorski w swym założeniu, gdyż po raz pierwszy w Polsce skupia grupę dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i poddaje je tej samej terapii, którą stanowią odpowiednio zmodyfikowane zajęcia sportowo-ruchowe .

 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY 12.2013

 

ZAPRASZAM NA MOJE STRONY

Zapraszam na moje regularne zajęcia do szkoły Joga Sztuka Życia